|بر بال اندیشه|

سلام خوش آمدید

50 نام برای عید غدیر

دوشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۰۷:۲۴ ق.ظ

http://s6.picofile.com/file/8212346692/48sx6af1.jpg

نامها به سهولت در ذهن ها جاى مى‏ گیرند و به راحتى معانى بلند را منتقل مى ‏کنند به همین دلیل و دلایل دیگر، نامگذارى روزها و یا هفته‏ ها یکى از شیوه‏ هاى تبلیغاتى مثبت و منفى شده است و مطرح شدن و رواج پیدا کردن ارزشها یا ضد ارزشها را در پى دارد.
اسلام علاوه بر این که براى برخى از روزها اسمهاى خاصى مانند عید قربان، عید فطر، روز عرفه و ... برگزیده بر همه این روزها نام ایام الله نهاده است تا عظمت و قداست این روزها هر چه بیشتر در ذهن و دل مؤمنان، نقش بسته و موجب تذکر و تنبه آنان گردد.
یکى از روزهایى که در اسلام براى تعظیم آن، از شیوه نامگذارى بهره گرفته شده "غدیر" است ویژگى غدیر این است که نامهاى گوناگونى براى آن قرار داده شده و این خود عظمت این روز را نسبت به روزهاى دیگر نشان مى‏دهد نامهاى روز غدیر، از اسرار و ابعاد این روز پرده برمى ‏دارند هر نامى از این نامها درى تازه از قلعه بلند غدیر بر ما مى‏ گشاید چرا که اسلام بر برگزیدن نامى براى زمان یا مکان و یا هر چیز دیگر، خصوصیات مسمى را در نظر داشته و به جنبه‏ ها و زوایاى آن توجه کرده است. از این روى شناختن و شناساندن نام هاى روز غدیر یک ضرورت است. با این کار تصویرى روشن از این روز در ذهن و دل نقش بسته و بیش از پیش این روز بزرگ را مى‏ شناساند.
شایسته است نامهاى غدیر را با بهترین شکل و زیباترین خط بنویسیم و محافل جشن و سرور عید غدیر را با آن، معنى و روحى تازه ببخشیم.
ویژگى غدیر این است که نامهاى گوناگونى براى آن قرار داده شده و این خود عظمت این روز را نسبت به روزهاى دیگر نشان مى‏ دهد نامهاى روز غدیر، از اسرار و ابعاد این روز پرده برمى ‏دارند هر نامى از این نامها درى تازه از قلعه بلند غدیر بر ما مى‏ گشاید.
آنچه در زیر مى ‏آید پنجاه نام و یا صفت براى روز غدیر است که از روایات برگرفته‏ شده است:
1 ـ بزرگترین عید خدا؛ "عیدالله الاکبر" (1)
2 ـ روز گشایش؛ "یوم وقوع الفرج" (2)
3 ـ روز خشنودى پروردگار؛ " یوم مرضاة الرحمن" (3)
4 ـ روز زبونى شیطان؛ " یوم مرغمة الشیطان" (4)
5 ـ روز مشعل فروزان دین؛ " یوم منار الدین" (5)
6 ـ روز بپا خاستن؛ " یوم القیام" (6)
7 ـ روز شادمانى؛ " یوم السرور" (7)
8 ـ روز لبخند؛ " یوم التبسم" (8)
9 ـ روز راهنمایى؛ " یوم الارشاد" (9)
10 ـ روز بلندى گرفتن منزلت شایستگان؛ "یوم رفع الدرج" (10)
11 ـ روز روشن شدن دلایل خدا؛ " یوم وضوح الحجج" (11)
12 ـ روز آزمایش بندگان؛ " یوم محنة العباد" (12)
13 ـ روز راندن شیطان؛ " یوم دحر الشیطان" (13)
14 ـ روز آشکار کردن حقیقت؛ " یوم الایضاح" (14)
15 ـ روز بیان کردن حقایق ایمان؛ " یوم البیان عن حقایق الایمان" (15)
16 ـ روز ولایت؛ " یوم الولایة" (16)
17 ـ روز کرامت؛ " یوم الکرامة" (17)
18 ـ روز کمال دین؛ " یوم کمال الدین" (18)
19 ـ روز جداسازى حق از باطل؛ " یوم الفصل" (19)
20 ـ روز برهان؛ " یوم البرهان" (20)
21 ـ روز منصوب شدن امیرمؤمنان؛ " یوم نصب امیرالمؤمنین علیه السلام " (21)
22 ـ روز گواهى و گواهان؛ " یوم الشاهد و المشهود" (22)
23 ـ روز پیمان؛ " یوم العهد المعهود" (23)
24 ـ روز میثاق؛ " یوم المیثاق المأخوذ" (24)
25 ـ روز آراستن؛ " یوم الزینة" (25)
26 ـ روز قبولى اعمال شیعیان؛ " یوم قبول اعمال الشیعة" (26)
27 ـ روز رهنمونى به رهنمایان؛ " یوم الدلیل على الرواد" (27)
28 ـ روز امن و امان؛ " یوم الامن المأمون" (28)
29 ـ روز آشکار کردن امور پنهان؛ " یوم ابلاء السرائر" (29)
30 ـ عید اهل بیت علیهم السلام ؛ " عید اهل البیت علیهم السلام " (30)
31 ـ عید شیعیان؛ " عید الشیعة" (31)
32 ـ روز عبادت؛ " یوم العبادة" (32)
33 ـ روز اتمام نعمت؛ " یوم تمام النعمة" (33)
34 ـ روز اظهار گوهر مصون؛ " یوم اظهار المصون من المکنون" (34)
35 ـ روز بر ملا کردن مقاصد پوشیده؛ " یوم ابلاء خفایا الصدور" (35)
36 ـ روز تصریح برگزیدگان؛ " یوم النصوص على اهل الخصوص" (36)
37 ـ روز محمد (صلی الله علیه و آله) و آل محمد (صلی الله علیه و آله)؛ " یوم محمد (صلی الله علیه و آله) وآل محمد (صلی الله علیه و آله)" (37)
38 ـ روز نماز؛ " یوم الصلاة" (38)
39 ـ روز شکرگزارى؛ " یوم الشکر" (39)
40 ـ روز دوح (درختان پر شاخ و برگ)؛ " یوم الدوح" (40)
41 ـ روز غدیر؛ "یوم الغدیر" (41)
42 ـ روز روزه‏ دارى؛ " یوم الصیام" (42)
43 ـ روز اطعام؛ " یوم اطعام الطعام" (43)
44 ـ روز جشن؛ " یوم العید" (44)
45 ـ روز عالم بالا؛ " یوم الملأ الاعلى" (45)
46 ـ روز کامل کردن دین؛ " یوم اکمال الدین" (46)
47 ـ روز شادابى؛ " یوم الفرح" (47)
48 ـ روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ " یوم الافصاح عن المقام الصراح" (48)
49 ـ روز افشاى پیوند میان کفر و نفاق؛" یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود" (49)
50 ـ روز گردهمایى و تعهد حاضران؛ " یوم الجمع المسؤول" (50)
________________________________________
پى‌نوشت‌ها:
1ـ امام رضا علیه السلام  مى‏ فرماید: و هوعید الله الاکبر (عید غدیر، برترین عید خداوند است)، الغدیر، ج 1، ص 286.
2ـ قال على  علیه السلام: هذا یوم فیه وقع الفرج، مصباح المتهجد، ص‏ 700.
3ـ قال الصادق علیه السلام: و فیه مرضاة الرحمن (در این روز، رضایت خداوند نهفته است)، بحارالانوار، ج 98، ص 323.
4ـ قال الرضا علیه السلام: انه یوم مرغمة الشیطان، بحارالانوار، ج 98، ص 323.
5ـ قال الصادق علیه السلام: یوم منارالدین أشرف منهما (روز مشعل فروزان دین، از دو عید فطر و قربان گرامى‏تر است
6ـ قال الصادق علیه السلام: ذلک یوم القیام (روزغدیر، روز بپاخاستن است) بحارالانوار، ج 98، ص323.
7ـ قال الصادق علیه السلام: انه یوم السرور، الغدیر، ج 1، ص 286.
8ـ قال الرضا علیه السلام: و هو یوم التبسم ،المراقبات، ص257.
9ـ قال على علیه السلام: هذا یوم الارشاد ، مصباح المتهجد، ص 700.
10ـ قال على علیه السلام: هذا یوم فیه ... رفعت الدرج (این روزى است که منزلت شایستگان در آن، بلندى گرفت) مصباح المتهجد، ص 700.
11ـ قال على علیه السلام: هذا یوم ... فیه ... وضحت الحجج (این روزى است که دلایل خداوند در آن، روشن گشت).
12ـ قال على علیه السلام: هذا یوم محنة العباد، مصباح المتهجد، ص 700.
13ـ قال على علیه السلام: و هو ... یوم دحرالشیطان، مصباح المتهجد، ص 700.
14ـ قال على علیه السلام: و هو یوم الایضاح (روزغدیر، روزآشکار کردن حقیقت است) مصباح المتهجد، ص700.
15ـ قال على علیه السلام: و هو ... یوم البیان عن حقایق الایمان، مصباح المتهجد، ص 700.
16ـ امام رضا علیه السلام  در حدیثى مفصل، روزغدیر را روزعرضه ولایت به انسانها و مخلوقات معرفى مى‏کند، المراقبات، ص 257.
17 امام صادق علیه السلام: در هنگام ملاقات با برادر ایمانى خود بگو: الحمدالله الذى اکرمنا بهذا الیوم (حمد خداوند را که ما را در این روز کرامت داد) المرقبات، ص 257.
18ـ قال على علیه السلام  و هو ... یوم کمال الدین، مصباح المتهجد، ص 700.
19ـ قال على علیه السلام: هذا یوم الفصل الذى کنتم توعدون، مصباح المتهجد، ص 700.
20ـ قال على علیه السلام: و هو ... یوم البرهان، مصباح المتهجد، ص 700.
21ـ قال الصادق علیه السلام: الیوم الذى نصب منه رسول الله امیرالمؤمنین علیه السلام، الغدیر، ج 1، ص 285.
22ـ قال على علیه السلام: وهو... یوم الشاهد و المشهود، مصباح المتهجد، ص700. امام صادق علیه السلام: نام غدیر در زمین روز به گواهى گرفته شدگان (جمع مشهود) است. بحارالانوار، ج 98، ص 231.
23ـ قال على علیه السلام: و هو... یوم العهد المعهود، مصباح المتهجد، ص 700 .
24ـ امام صادق علیه السلام: نام غدیر در زمین، روز میثاق گرفته شده است، بحارالانوار، ج 98، ص 321.
25ـ امام رضا علیه السلام: روزغدیر، روز زینت است، المراقبات، ص 257.
26ـ قال الرضا علیه السلام: یوم تقبل اعمال الشیعة، المراقبات، ص 257.
27ـ قال على علیه السلام: هذا ... یوم الدلیل على الرواد (این، روز رهنمونى به رهنمایان است) مصباح المتهجد، ص 700.
28ـ قال على علیه السلام: هذا یوم الامن المأمون، مصباح‏المتهجد، ص 700.
29ـ قال على علیه السلام: هذا یوم ابلاء السرائر، مصباح المتهجد، ص 700.
30ـ قال الصادق علیه السلام: جعله عیدا لنا، بحارالانوار، ج 98، ص 300.
31ـ قال الصادق علیه السلام: جعله عیدا ... لموالینا و شیعتنا، بحارالانوار، ج 98، ص 300.
32ـ امام صادق علیه السلام: روزغدیر، روزعبادت است. الغدیر، ج 1 ، ص 285.
33ـ قال الصادق علیه السلام: انه الیوم الذى... تمت فیه النعمة، الغدیر، ج 1، ص 285.
34ـ قال على علیه السلام: هذا یوم اظهارالمصون من المکنون، مصباح المجتهد، ص 700.
35 قال على علیه السلام: هذا یوم ابدى خفایا الصدور و مضمرات الامور، مصباح المتهجد، ص 367ـ قال على علیه السلام: هذا یوم النصوص على اهل الخصوص (این، روز تصریح برگزیدگان است) همان.
37ـ قال الصادق علیه السلام:هوالیوم الذى جعله لمحمد (صلی الله علیه و آله) و آله علیهم السلام  ، المراقبات، ص 257.
38ـ امام صادق علیه السلام: روزغدیر، روز نماز است. الغدیر، ج 1 ص 285.
39ـ امام صادق علیه السلام: روزغدیر، روز شکرگزارى است. الغدیر، ج 1، ص 285.
40ـ قال على علیه السلام: و انزل على نبیه فى یوم الدرج ما بین له عن ارادته فى خلصائه (و خداوند در روز دوم، اراده خویش را در حق بندگان خاص و گزیدگان خود اظهار داشت) مصباح المتهجد، ص 700. مقصود ازدرج ، درختان پر شاخ و برگى است که در سرزمین غدیر وجود داشت و حضرت در سایه آنها قرار گرفت و ولایت امیرمؤمنان علیه السلام  را ابلاغ فرمود.
41ـ این نام، معروفترین نام غدیر است که از مکان واقعه گرفته شده است.
42ـ قال الصادق علیه السلام: ذلک یوم صیام (روز غدیر، روز روزه ‏دارى است) بحارالانوار، ج 98، ص 323.
43ـ امام صادق علیه السلام: روز غدیر، روز اطعام است. بحارالانوار، ج 98، ص 323.
44ـ قال الصادق علیه السلام: انه یوم عید، بحارالانوار، ج 98، ص 298.
45ـ قال على علیه السلام: هذا یوم الملأ الاعلى ... (این روز عالم بالا است...) مصباح المتهجد، ص 700.
46ـ قال الرضا علیه السلام: هو الیوم الذى اکمل الله فیه الدین، المراقبات، ص 257.
47ـ قال الصادق علیه السلام: انه یوم فرح، الغدیر، ج 1، ص 286.
48ـ قال على علیه السلام: و هو ... یوم الایضاح عن المقام الصراح (روزغدیر، روز به صراحت سخن گفتن از مقام ناب است) مصباح المتهجد، ص 700.
49ـ قال على علیه السلام: و هو یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود (غدیر، روز باز کردن گره پیوند میان کفر و نفاق است) مصباح المتهجد، ص 700.
50ـ امام صادق علیه السلام: نام غدیر در زمین، روز بازخواست شدگان است. بحارالانوار، ج 98، ص 320.

منبع: خبرنامه ی دانشجویان ایران/ زهرا حبیبیان

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
|بر بال اندیشه|

» بـا قـرار دادن کـد لـوگـوی حمـایتی مـا در سایـت یـا وبـلاگ خود، ضمن یـاری در جهت گســترش عقــاید، زمیــنه آشنـایـی دیــگر کاربـران را بـا ایـن سایت فراهـم آوریـد.

دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران